Thursday, July 10, 2008

Kewajipan pemimpin

Hadith :
Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: ”Sesiapa yang diserahkan oleh Allah akan sesuatu urusan dari beberapa urusan pemerintahan kau muslimin, lalu ia tidak mempedulikan tentang keperluan mereka, kesusahan dan penderitaan mereka nescaya Allah tidak akan mempedulikan tentang keperluan, kesusahan dan penderitaannya di hari kiamat nanti.”
Riwayat Abu Daud dan at-Tirmidzi

Huraian
1. Pemimpin yang tidak melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepadanya ke atas rakyat adalah pemimpin yang tidak bertanggungjawab.
2. Kepimpinan yang baik adalah kepimpinan yang berjaya menarik hati rakyat dan rakyat pula sayang terhadapnya.
3. Sesesorang pemimpin hendakah bijak dalam membuat sesuatu tindakan dan bersikap adil, telus dan mengutamakan kebajikan rakyatnya. Ia tidak harus bersikap sombong dan mementingkan diri hingga kedapatan rakyat yang hidup menderita dan teraniaya tanpa mendapat pembelaan yang sepatutnya.

1 comment:

Anonymous said...

Assalamualaikum warahmatullahi hiwabarokathu...

Boleh Saudara huraikan tentang hadith berikut:

1. Sabda Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam: “Barangsiapa mentaatiku maka ia telah mentaati Allah, dan barangsiapa yang durhaka kepadaku maka ia telah durhaka kepada Allah. Barangsiapa yang mentaati pemimpin maka ia telah mentaatiku, dan barangsiapa yang durhaka kepada pemimpin maka ia telah durhaka kepadaku.” Hadith Riwayat alBukhari, Muslim, Ibnu Majah dan an Nasai

2. Sabda Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam: “Barangsiapa yang tidak menyukai sesuatu dari pemimpinnya maka hendaklah ia bersabar terhadapnya. Sebab, tidaklah seorang manusia keluar dari penguasa lalu ia mati di atasnya, melainkan ia mati dengan kematian Jahiliyyah.” – Hadith Riwayat Muslim.

3. Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam bersabda: "Akan berlaku selepas peninggalanku nanti para pemimpin yang tidak mengikut petunjukku, tidak mengikut sunnahku dengan panduan sunnahku. Akan muncul pula dikalangan kamu orang-orang yang hatinya adalah hati syaitan (manusia berhati syaitan). Aku (Huzaifah) bertanya: Apakah harus aku lakukan jika aku menemuinya? Baginda bersabda: Hendaklah kamu mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun dia memukul punggunmu dan merampas harta bendamu." - Riwayat Buhkari dan Muslim