Tuesday, June 3, 2008

Mahkamah wajar tentukan etika akhbar

Kebebasan akhbar di negara ini masih berada di tahap yang begitu mengecewakan malah membimbangkan apabila etikanya disandarkan hanya bergantung kepada persepsi dan tafsiran pihak kerajaan semata-mata tanpa menggunakan saluran undang-undang yang sedia ada.

Sewajarnya etika akhbar ini haruslah ditentukan oleh mahkamah dan bukannya atas bidang kuasa pihak kerajaan yang dilihat seolah-olah berkepentingan dalam menyekat kebebasan akhbar di negara ini.

Sesebuah akhbar dihadkan, dihentikan penerbitan atau tidak diperbaharui permit oleh kerajaan hanya berdasarkan kepada tafsiran sahaja dan bukannya diputuskan oleh mahkamah.

Sepatutnya akhbar diberi kebebasan maksimun untuk menerbitkan sebarang artikel dan sebarang kecuaian atau ketidak puasahati pembaca atau rakyat amnya mestilah dibawa kemahkamah untuk menetukan sama ada akhbar terbabit beretika atau sebaliknya

Sepatutnya Harakah atau mana-mana akhbar alternatif diberikan permit untuk terbit secara kerap dan dibiarkan bersaing dengan media arus perdana malah tidak wajar didiskriminasikan. "Jika ianya disekat, maklumat dan pandangan pihak ketika tidak akan sampai dengan cukup untuk membentuk minda rakyat supaya membuat keputusan secara seimbang".

No comments: